zajęcia muzyczne dla dzieci Szczecin
edukacja muzyczna dzieci

Koncepcja inteligencji wielorakichZnany psycholog amerykański Gardner wysunął sugestię, że inteligencja człowieka występuje w różnych postaciach, odpowiadających głównym dziedzinom kultury, a więc w rzeczywistości mamy do czynienia z inteligencją wieloraką.

Typ inteligencjiCechy ucznia
Językowa
 • lubi słuchać, czytać i pisać;
 • z łatwością zapamiętuje różne nazwy i daty;
 • lubi gry słowne.
Logiczno - Matematyczna
 • lubi liczyć;
 • lubi analizować dane;
 • ma dobrze rozwinięte logiczne myślenie.
Wizualno - Przestrzenna
 • bez trudu odczytuje mapy, wykresy, diagramy;
 • ma dobre wyczucie koloru;
 • myśli obrazami.
Muzyczna
 • wrażliwość na rytm, tonację i barwę dĽwięków;
 • umiejętność śpiewania i grania na instrumentach.
Kinestetyczna
 • uzdolniony manualnie;
 • lubi ruch, uprawia sport;
 • lubi taniec.
Interpersonalna
 • lubi współpracować;
 • potrafi trafnie odczytywać cudze nastroje i intencje;
 • dobry negocjator.
 • ma dobrze rozwiniętą samoświadomość;
 • rozumie własne uczucia i emocje.

Zabawa rozwijająca inteligencję językową:

ILE POTRAFISZ NAZWAĆ
Siedzimy w kręgu. Osoba prowadząca określa kategorię
(biorąc pod uwagę aktualną sferę rozwoju dziecka) np.:
 • warczące zwierzęta, zwierzęta, które wspinają się,
 • owoce,
 • rzeczy z uchwytami, rzeczy latające,
 • drewniane przedmioty,
W naszej pracy opieramy się na wielu
koncepcjach psychologicznych
i pedagogicznych.


Oto niektóre z nich:

Teoria Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona

Socjokulturowa koncepcja Lwa Wygotskiego

Koncepcja inteligencji wielorakich

Newsletter CTE 
Copyright © Centrum Twórczej Edukacji