zajęcia muzyczne dla dzieci Szczecin
edukacja muzyczna dzieci

Socjokulturowa koncepcja Lwa Wygotskiego



"Nauczanie jest tylko wtedy efektywne, gdy wyprzedza rozwój, który wówczas ożywia się i pobudza do życia szereg funkcji dopiero dojrzewających, a leżących w sferze najbliższego rozwoju. Na tym polega najważniejsza rola nauczania."
L.S. Wygotski

Nauczanie i uczenie się dziecka zawsze jest zdeterminowane elementami kultury, w jakiej się wychowuje. Dziecko poznające swoją kulturę powinno zostać wyposażone w rozumienie uniwersalnych znaków, kodów, symboli występujących w jego oraz innych kulturach Kultura, w jakiej wrastamy i wzrastamy ma wpływ na stosowane przez nas "narzędzia umysłu".

Dzięki narzędziom umysłowym takim jak: symbole, modele, obrazy, znaki, plany, mapy, liczby, wykresy i wreszcie język rzeczywistość ma także wymiar psychologiczny, symboliczny, kulturowy zgodnie z definicją, że kultura to także wszystko to, co ludzie myślą. Narzędzia umysłu pomagają w analizie i syntezie świata, w rozumieniu kodów, informacji, symboli kulturowych.
Opracowanie własne na podstawie G. Dolya "Technologia rozwoju dziecka"

Jednym z najistotniejszych narzędzi umysłu, który opanowujemy w ciągu całego swojego życia jest język. Ponieważ język jest głównym sposobem porozumiewania się w naszej kulturze, tak ważna jest jego znajomość. Z badań Lwa Wygotskiego wynika, że rozwój dziecka jest wspomagany przez połączenie języka z myśleniem.

"O ile na początku rozwoju występuje działanie niezależne od słowa, to na jego końcu jest słowo, które staje się działaniem. Słowo czyni działanie człowieka wolnym".
Lew S. Wygotski
W naszej pracy opieramy się na wielu
koncepcjach psychologicznych
i pedagogicznych.


Oto niektóre z nich:

Teoria Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona

Socjokulturowa koncepcja Lwa Wygotskiego

Koncepcja inteligencji wielorakich

Newsletter CTE 
Copyright © Centrum Twórczej Edukacji